درمان ناهنجاریهای فک ارتودنسی همراه جراحی فک می باشد | دکتر احسان مهریزی


درمان ناهنجاریهای فک ارتودنسی همراه جراحی فک می باشد که به آن ارتوسرجری گفته می شود. در این ویدیو درمان مشکلات فک را بصورت شماتیک ببینید.

 ویدیوهای پیشنهادی