طرح گردشگری مزد آباد میمه


طرح گردشگری مزدآباد میمه را از بالا ببینید. اجرای مراحل فاز یک و دو منطقه گردشگری مزدآباد میمه با ایجاد زیر ساخت فضاهای رفاهی ، فرهنگی و هنری ایجاد زیر ساخت مسیرهای پیاده و سواره جانمایی محل استراحت گردشگران در حاشیه مسیرهای پیاده رو غرس ۲۵۰۰ نهال در ۴ هکتار اجرای شبکه آبرسانی قطره ای از چاه شهرداری به منطقه مزدآباد عملیات خاکبرداری و خاکریز جهت ایجاد دسترسی های پیاده و سواره با پیشرفت ۵۰ درصدی اجرای ۱۰۰۰ متر جوب سنگی جهت نمایش و هدایت آب به مزارع و باغات کشاورزی با حفظ نظام آبیاری گذشته با تشکر از آقای عمرانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر میمه

 ویدیوهای پیشنهادی