DX شایعه شده است که جیسو ع بلک پینک حذف شده است!!, کپ:-|


خدای من شایعه پراکنی شده کح....جیسو از بلک پینک حذف شده :-$...... خآ تعَـا اون پیام رو دیدم سکته زدم :-|رفتم کل دنیا رو گـشـتم تعـا فهمیدمـ این خبر دورغ بودح^o^!!خآ زود گول نخورید★★★★★♡ بابای♡

 ویدیوهای پیشنهادی