هشدار رئيس ستاد کرونا در تهران در مورد شب يلدا


هشدار رئيس ستاد کرونا در تهران در مورد شب يلدا 🔹زالی: نگرانی اصلی ما ميهمانی‌های خانوادگی شب يلدا است. 🔹امیدواریم مثل سیزده به در، مردم از دورهمی و تجمع خودداری کنند.

 ویدیوهای پیشنهادی