افشاگری از فشار آمریکا برای قطع رابطه عراق با ایران


نخست وزیر سابق کشور عراق از نقش آمریکا در استعفای اجباری او به دلیل مقاومت در مقابل درخواست آنها، برای قطع رابطه با ایران سخن گفت.

 ویدیوهای پیشنهادی