نقش مردم در تعین متخلف اول | بربال ملائک _ 9


برنامه بر بال ملائک قسمت نهم پارت دوپخش زنده برنامه بر بال ملائک از شنبه تا پنجشنبه چهل دقیقه قبل از اذان ظهر تکرار همان روز چهل دقیقه قبل از اذان مغرب و روز بعد چهل دقیقه قبل از اذان صبح | مجری: سید حسنین موسوی _ کارشناس : حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی * تهیه و پخش از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام | ماهواره یاهست _ 12073 و باکس اندروید _ جادو و روکو / پل های ارتباطی : //www.beitolAbbas.tv