وضعیت جنین در هفته هفدهم بارداری (زیرنویس اختصاصی بیبی پرو)


جنین در هفته هفدهم چه قدر رشد کرده است؟ قد و وزن او هم اکنون چقدر است؟ این ها در این ویدیو توضیح داده خواهد شد.