نمایشگاه مواد شیمیایی شرکت کیمیا تهران اسید


این فیلم نمایانگر حضور کیمیا تهران اسید در نمایشگاه مواد شیمیایی شهر آفتاب در سال 1397 میباشد. برای خرید مواد شیمیایی و محصولات مجموعه میتوانید لینک زیر را ببینید:

 ویدیوهای پیشنهادی