نجات خرس‌های گرفتار در کرمانشاه


خرس مادر و بچه‌های آن که در یک استخر کشاورزی در کرمانشاه گرفتار شده بودند، با تلاش محیط بانان نجات یافتند. محیط بانان و نیروهای سپاه منطقه ورمنجه کرمانشاه، به مدت ۲ روز برای خرس‌های گرفتار در یک استخر کشاورزی، آب، غذا و میوه می‌بردند. آنها برای نجات این خرس مادر و بچه‌هایش، با قرار دادن چند تخته الوار و گونی‌های پر از کاه در استخر، راه فرار درست کردند؛ اما این خرس‌ها ابتدا به علت ترس از انسان و احساس ناامنی از آنجا بیرون نمی‌آمدند. سرانجام، خرس قهوه‌ای بزرگ و بچه‌هایش، شبانه از این استخر فرار کردند و نجات یافتند.

 ویدیوهای پیشنهادی