نمی‌توانیم چگونگی پاسخ را به ایرانی ها تحميل کنیم...!


نائب رئیس سابق شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی: نمی‌توانیم چگونگی پاسخ را به ایرانی ها تحميل کنیم...! آنها می‌توانند از جبهه های متعددی تلافی کنند/سیاست چماق و هویج بهترین راه مقابله با ایران‌ است...!

 ویدیوهای پیشنهادی