زمینه | ای بال و پرم واویلا... با مداحی سیدرضا نریمانی


َوَلَسْنا عَلَی الْحَق*، پس چرا راهتو میبندن اولسنا علی الحق، به زمین خوردنت میخندن اولسنا علی الحق، چرا اینجور عذابت کردن اولسنا علی الحق، چرا محروم از آبت کردن ای بال و پرم واویلا، رفتی از حرم‌ واویلا بعد از تو ستون خیمه - افتاده سرم واویلا «واویلا حرم واویلا» اولسنا علی الحق، میره پایین و بالا نیزه اولسنا علی الحق، زدنت بی‌هوا با نیزه اولسنا علی الحق، نفسم تند شده واویلا اولسنا علی الحق، خنجرش کند شده واویلا ای بال و پرم واویلا ، رفتی از حرم‌ واویلا بعد از تو ستون خیمه - افتاده سرم واویلا «واویلا حرم واویلا» اولسنا علی الحق، همه با سربه‌زیری رفتن اولسنا علی الحق، فاطمیات اسیری رفتن اولسنا علی الحق، غل و زنجیر به پامون بسته اولسنا علی الحق، روی زخمای ما خون بسته از بزم حرام میترسم ، از بازار شام میترسم از زنها و از سنگای - روی پشت بام میترسم «واویلا حرم واویلا»

 ویدیوهای پیشنهادی