چرا ثروتمند نمیشی؟


راز بزرگ آموزش‌های گروه‌های مخفی آمریکا‌ کوین ترودو میگه من در اون گروه‌ها رازِثروت را اینطور دیدم، ما تا به امروز تصور می‌کردیم که باید بیشتر کار بکنیم، ساعات کاری بیشتری را باید درگیر کار باشیم تا پولدار بشیم. اما در گروه‌های مخفی به ما گفتند این کار را نکنید. این کار برای کسانی است که بیرون از این گروهها هستند. شما باید یه کار دیگه بکنید. شما باید قانون جذبی عمل کنید.‌ قانون جذب میگوید کارها باید به 2گروه تقسیم شود؛ 99% اقدام و عمل شما ذهنی باید باشد و فقط 1% کار فیزیکی️‌‌ ‌جهت تهیه کتاب‌های کوین ترودو (بخواه تا برآورده شود، آرزوی تو دستور توست، ابرحافظه) به آدرس مراجعه کنی افراد 2دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که درآمدی دارند، این افراد باید از همان درآمد جریان ثروت را به سمت خودشان جذب کنند با کسب مهارت، یادگیری مهارت فروش و .... ‌‌‌دسته دوم کسانی که هیچ درآمدی ندارند و بیکار هستند، این افراد باید فرصت را غنیمت شمرده و شروع کنند،اقدام و عمل موثر و مفیدی که هم اکنون به ذهنشان می‌رسد را اجرایی کنند و ... ️دوست گلم در مورد این ویدئو یک کامنت بگذار و بگو من این موضوع را تو زندگیم دارم و می‌خوام این کار را انجام بدم. ‌اگرم دنبال ویدئو های بیشتری تو این زمینه هستی به جمع همراهان استاد جولایی در اینستاگرام به آدرس بپیوندید