تراز تجاری مثبت است


شبکه خبر- 18 آذر 99- 13:00 | عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آمارهای تجارت کشور گفت: در حال حاضر صادرات کشور به ۲۶ و نیم میلیارد دلار و واردات به ۲۵ میلیارد دلار رسیده که تراز تجاری یک و نیم میلیارد دلار مثبت است. همتی با تاکید بر اینکه پس از سررسید دستور رییس جمهور، اجازه انتقال ارز بر خلاف ضوابط بانک مرکزی را نمی دهیم، تصریح کرد: تعهد بانک مرکزی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، هشت میلیارد دلار است و تا کنون ۷ میلیارد دلار تامین شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی