بیانات مقام معظم رهبری در مورد بیانیه سه کشور اروپایی پیرامون برنامه موشکی ایران


پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری ویدیوئی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد بیانیه سه کشور اروپایی پیرامون برنامه موشکی ایران منتشر کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی