پادکست خبری - آیزکس - هفته دوم آذر 1399


پادکست خبری هفته دوم آذر 1399 برگزیده اخبار ضایعات و قراضه از پایگاه خبری آیزکس نگاهی بر قیت ارز، قراضه بازار ایران و ضایعات جهانی، اخبار ایران و بین الملل، مزایدات و عرضه ها، عرضه

 ویدیوهای پیشنهادی