ساخت موتور جوش با اب و نمک


هرچه نمک بیشتر باشه امپر بالاتر میره اینستاگرام @bahreihamed

 ویدیوهای پیشنهادی