فرمانده همیشه پیروز جبهه حق سردار دلها


سردار دلها - مردی که از اسم او کافران به خود میلرزند و برای مردم پدری مهربان و برادری دلسوز بود و خونش چون سید و سالار شهیدان آسمانی شد - بریده باد دستی که خون پاک تو را بر زمین ریخت شهید حاج قاسم سلیمانی مردی از تبار یاس

 ویدیوهای پیشنهادی