میکس از jk ساخت خودم تقدیم به مانلیم کاش نمیرفتیT_T


دلم برات تنگ میشه...کاش برگردی....اگه این ویدئو رو دیدی بدون من هرچند خیلی وقت نی باهات آشنا شدم ولی...دوستت دارم.

 ویدیوهای پیشنهادی