محکم و استوار با گام های آهسته و پیوسته صعود می کنیم


فیلم ارسالی از : همنورد جواد کلهر از استان قم | گوینده : همنورد نجمه اسحاقی ؛ خبرنگار افتخاری پایگاه خبری رادیوکوهنورد در استان کرمان | لطفا از سایت و فضاهای مجازی پایگاه خبری رادیوکوهنورد در اینستاگرام و تلگرام نیز دیدن فرمائید

 ویدیوهای پیشنهادی