توزیع بسته های معیشتی همزمان با هفته بسیج در مشهد


توزیع بسته های معیشتی همزمان با هفته بسیج در مشهد با اوج گیری موج جدید شیوع کرونا، ناحیه مقاومت بسیج سپاه عمار در چهارمین مرحله، همزمان با هفته بسیج بیش از یکهزار و ۲۰۰ بسته معیشتی را به نام شهدا بین نیازمندان توزیع می کند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها