اقدامات وزارت بهداشت در جهت بهبود وضعیت تغذیه کشور


دکتر عبدالهی در مورد اهمیت ید در نمک و آهن و اسید فولیک در آرد در برنامه دکتر سلام می گوید. دکتر سلام هر روز 13:30 از شبکه آموزش ویدئوهای بیشتر در سایت شبکه به آدرس tv7.ir

 ویدیوهای پیشنهادی