ازدحام کرجی ها برا فروش دلار هایشان


مردم کرج نیز در ادامه افت شدید قیمت دلار برای فروش ارز های خود به خیابان ها آمدند

 ویدیوهای پیشنهادی