..از زیباترین خاطرات با سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی..


واقعا زیباس... نمی دونم چی بگم... به هر حال کلمه ها که درمونده اند از وصف کردنش... اگه دوست داشتین نظرتونو بگین دوستان......دوستان دنبالم کنین به محض اینکه دیدم دنبال تون می کنم....فاطر ابتسام: @fater_ebtesam

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها