قسمت اوّل مجموعه گزارش - مستند «گله‌دار گردی»


خلاصه‌ی قسمت اوّل: تاریخ شهر نشینی گله‌دار به هزاره‌های پیش از میلاد می‌رسد که در این قسمت، راوی و همراهان به دنبال کشف حقایق سکونت و تمدّن انسان ما قبل تاریخ در دشت گله‌‌دار هستند.

 ویدیوهای پیشنهادی