ویدیو مراسم پیش معارفه 7 آبان 1399 ویژه رشته های فناوری اطلاعات


پس از درخواست مکرر دوستان مبنی بر قرار گرفتن فایل ضبط شده مراسم امروز این ویدیو بارگذاری گردید

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها