مدیر آپارات به ۱۰ سال حبس محکوم شد


آپارات در جریان پرونده انتشار ویدیوی جنجالی بی تقصیر نیست اما ۱۰ سال حبس برای یک مدیر پلتفرم اشتراک ویدیو به جرم انتشار ویدیوی یکی از کاربران حکم عجیب و سنگینیه