حسن ریوندی - لاکچری ترین توالت ها


قسمت عمده اجرای ریوندی طنز بداهه و سوژه‌سازی آنی است؛ به طوری که اکثر مطالب طنز در همان زمان اجرای برنامه ساخته می‌شود