تشکر احمدی نژاد از تبریکات تولدش


محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به خاطر پیام های تبریک تولدش به دو زبان انگلیسی و فارسی تشکر کرد. او ۶۴ ساله شد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها