بومی سازی قلب تپنده توربین


شبکه یک- 8 آبان 99- 14:00| رد شدن این قطعه ها کنار هم بومی سازی روتور ها را حاصل می کند، قلب تپنده توربین ها در کارخانه ها و پالایشگاه ها. حالا گام بعدی بعد از ساخت این روتورها ساخت کامل توربین های بخاری و گازی تا توان ده مگاوات است، که در این شرکت دانش بنیان توسط متخصصان داخلی دنبال می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها