تدریس کتاب خدا شناسی(سلسله دورس طرح ولایت)جلسه هشتم/حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی


تدریس کتاب خدا شناسی ( سلسله دورس مبانی اندیشه اسلامی ، طرح ولایت) جلسه هشتم / حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد سعیدی

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها