آشفتگی ترامپ پس از حمله موشکی سپاه


کارشناس مدعو بی بی سی از عقب نشینی و آشفتگی ترامپ پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه های آمریکا در عراق می گوید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها