روایت سردار حاجی‌زاده از تلفات نیروهای آمریکایی


می توانستیم طوری عملیات را طراحی کنیم که در گام اول 500 کشته داشته باشند و اگر جواب می دادند, در گام های دوم و سوم, 4 تا 5 هزار کشته می دادند.

 ویدیوهای پیشنهادی