سرقت مسلحانه از طویله گوسفندان بازیگوش!


گسترش نیوز : سارقان مسلح با اسلحه به یک دامداری در کلاله یورش بردند.

 ویدیوهای پیشنهادی