قرائتي / تفسير آيه های 136 و 137 سوره آل عمران-حفظ آثار باستانی برای عبرت گرفتن


تفسير قطره اي قرآن کريم حجت الاسلام و المسلمين قرائتيآيه های 136 و 137 سوره آل عمران - با موضوع متقین اهل احسان و عملند - قوانین و سنت های ثابت الهی - حفظ آثار باستانی برای عبرت گرفتنinstagram.com/mohsen.gharaatiwww.gharaati.ir

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها