چند نوع سرطان داریم؟


تیم تحقیقاتی فردوسی با جدیدترین شیوه های درمانی توانسته بیماری های سرطان را کنترل و درمان کند. جهت مشاوره و درمان با شماره 09380698997 و 09100311186 تماس حاصل فرمایید. کارشناس ارشد کادر : مهدی یوسفی

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها