هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه


صبح چهارشنبه در هفتمین کنگره بین المللی مراقبت‌های ویژه ایران گفته شد که در حال حاضر ۷۲۰۰ تخت آی سی یو در کشور وجود دارد که جوابگوی نیاز بیماران بخش مراقبت های ویژه نیست.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها