سوپرورم غذای لذیذ برای همستر کمپل و جانگارین


همسترهای کمپل و جانگارین عاشق شکار حشرات هستند. که در طبیعت بخش عمده‌ای از پروتیین مورد نیاز بدن خود را از همین روش تامین میکند . استفاده از سوپرورم زنده در رژیم غذایی آنها، یکی از بهترین روشهاست که کمی به این کوچکترین پستانداران سیاره‌مون احساس در طبیعت بودن را بچشانیم ، در ضمن لاروها (میلورم و سوپرورم) به علت نداشتن سیستم عصبی ، دردی نیز احساس نمی‌کنند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها