اجرای یکتا مهر آمیز از تربت حیدریه در دومین جشنواره ملی شاهنامه خوانی مشهد مقدس


این اجرا یکی از 60 اجرای برگزیده از میان 500 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره استبا لایک اجراهای مورد پسند خود،در داوری این آثار مشارکت کنیدمهلت داوری آثار:از یکم الی پایان سیزدهم آبان ماه 1399گردشگری و زیارت شهرداری مشهدتلفن تماس: 051 – 3135

 ویدیوهای پیشنهادی