آلمان کشوری پر فراز و نشیب، اما همچنان پر اقتدار!


بررسی و آشنایی با ساختار اقتصادی کشورهای دیگر جهان می‌تواند در حل بحران‌ها و گذر از مشکلات اقتصادی کشورمان به ما کمک کند. در این قسمت از سری مستندهای بازار، به شناخت نظام اقتصادی آلمان و اتفاقات پر فراز و نشیب این کشور می‌پردازیم. آلمان با اختلاف، بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد دنیا بعد از ژاپن، به شمار می‌آید و به خاطر وسعت زیاد و تاریخ کوتاهش بسیار جالب است؛ یک اقتصاد بسیار تاثیرگذار در جهان امروز و در میان دیگر اقتصادهای اروپا است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها