آموزش تولید اینترنت رایگان خانگی توسط شبیه ساز دکل مخابرات


دراین ویدیو اموزشی به مناسبت 1سالگی کانال مکانیک ساخت کیت سیگنال اپلود و دانلود مجانی توسط LNB ماهواره ای را خواهیم اموخت.

 ویدیوهای پیشنهادی