♦️ رضا رویگری بازیگر تلوزیون و سینما در گفتگو با خبرفوری:


شاید عنوان گفت کیان تنها کسی در لشکر مختار بود که برای اعتقادات خود میجنگید نه برای حکومت

 ویدیوهای پیشنهادی