سخنرانی دکتر حمزه شیخ در بین مدیران وزارت دفاع


سخنرانی دکتر حمزه شیخ مدیر عامل هلدینگ نیک اندیشان در بین کارکنان مجموعه دفاع

 ویدیوهای پیشنهادی