معرفی عروسک باربی


باربی نماد و سمبل فرهنگ آمریکایی با ویزگی تجمل‌گرایی و مدگرایی و مصرف‌گرایی است که تلاش می‌کند به همراه خیل عظیم لوازم جانبی، نوع زندگی امریکایی را به کودکان جهان تحمیل کند

 ویدیوهای پیشنهادی