ساخت تله موش با بطری نوشابه و لوازم ساده


در این ویدئو به کمک بطری نوشابه،گیره،کارتون ،کش،یک تله موش جالب ساخته میشود.. تله موش, بطری نوشابه, ساختنی, ساخت, بطری, نوشابه, لوازم, ساده

 ویدیوهای پیشنهادی