بیمار دارای سه دندان نهفته بود | دکتر فاضل فیروزی


بیمار دارای سه دندان نهفته بود. ترکیبی از درمان جراحی و ارتودنسی همراه به Tad برای درمان ناهنجاری انجام شد.

 ویدیوهای پیشنهادی