محمد محبیان (همراز)


بی تو دیگه بی کسم و پریشونم و خسته بیا که اسیر دلم و دلم بی تو شکسته تا تو چشمهای تو ناز گل و شبنمه عشق واسم مرحمه می خوام فدات شم من که هنوز عاشقم هنوز عاشقه دردم آخ که مثه دیوونه ها مردم و پرپر زدم تا که بیروی تو قصه قلبم کمه عشق واسم مرحمه می خوام فدات شم تا تو چشمهای تو ناز گله و شبنمه عشق واسم مرحمه می خوام فدات شم تو همرازمی والله هم آوازمی والله گل نازمی والله هزار ماشاالله تو باغ گلی والله عزیزه دلی والله آخه خوشگلی والله هزار ماشاالله . بی تو دیگه بی کسم و یه تنهای غریبم آخ که می دونی چقدر روزگار داده فریبم کاشکی این انتظار تموم شه من بی قرار بگم که دوستت دارم یار می خوام فدات شم می خوام واسط چه قصه ها بگم از شب دوری آخ چه شبها منتظر تو موندم به صبوری کاشکی این انتظار تموم شه من بی قرار بگم که دوستت دارم یار می خوام فدات شم کاشکی این انتظار تموم شه من بی قرار بگم که تنهام نذار می خوام فدات شم تو همرازمی والله هم آوازمی والله گل نازمی والله هزار ماشاالله تو باغ گلی والله عزیزه دلی والله آخه خوشگلی والله هزار ماشاالله . بی تو دیگه بی کسم و یه تنهای غریبم آخ که می دونی چقدر روزگار داده فریبم کاشکی این انتظار تموم شه من بی قرار بگم که دوستت دارم یار می خوام فدات شم می خوام واسط چه قصه ها بگم از شب دوری آخ چه شبها منتظر تو موندم به صبوری کاشکی این انتظار تموم شه من بی قرار بگم که دوستت دارم یار می خوام فدات شم کاشکی این انتظار تموم شه من بی قرار بگم که تنهام نذار می خوام فدات شم تو همرازمی والله هم آوازمی والله گل نازمی والله هزار ماشاالله تو باغ گلی والله عزیزه دلی والله آخه خوشگلی والله هزار ماشاالله تو همرازمی والله هم آوازمی والله گل نازمی والله هزار ماشاالله تو باغ گلی والله عزیزه دلی والله آخه خوشگلی والله هزار ماشاالله تو همرازمی والله هم آوازمی والله گل نازمی والله هزار ماشاالله

 ویدیوهای پیشنهادی