راهنمای خرید اوراق تسهیلات مسکن (تسه) جهت دریافت وام مسکن


با خرید اوراق تسهیلات مسکن می توانید به راحتی وام مسکن دریافت کنید و برای خرید این اوراق نیاز به دریافت کد بورسی دارید. مراحل خرید اوراق تسهیلات مسکن: ⬅️ مراجعه به بانک مسکن و ارائه مدارک موردنیاز ⬅️ دریافت کد بورسی ( از کارگزاری مبین سرمایه ⬅️ خرید اوراق تسه ⬅️ دریافت برگه سهام از شعب مبین سرمایه ⬅️ ارائه برگه سهام به بانک مسکن

 ویدیوهای پیشنهادی