مقایسه ی خیارگالاردو با خیار کاترینا در منطقه ی ارومیه


نظر مشتری در مورد خیار گالاردو و خیار کاترینا در منطقه ی ارومیه.برای خرید انواع بذر و کود و ادوات کشاورزی و مشاوره ی رایگان میتوانید وارد سایت کشاورزی آنلاین به آدرس WW.keshavarzionline.com شوید.شماره ی تماس 01791011159 و 01732120480

 ویدیوهای پیشنهادی