تاخت بره آهوي وحشي در دل طبیعت


این بره آهو پس از یک هفته مراقبت و تیمار توسط دوستداران حیات وحش دامغان به آغوش طبیعت بازگشت. / فیلم از آقای علی امیدی

 ویدیوهای پیشنهادی