تریلر جدید بازی تیکن 7


شروع فصل جدید تیکن7 با بازگشت کونیمیتسو و مرحله ای جدید در پاییر 2020 همراه هست. آیا کونیمیتسو انتخاب شما در فصل جدید خواهد بود؟

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها